İkili Yabancı Oda Temsilcilikleri Ortak Bağış Bilgilendirmesi

202302.08
0

İkili Yabancı Oda Temsilcilikleri Ortak Bağış Bilgilendirmesi

Değerli Üyemiz,

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinden dolayı yaşanan can kayıpları ve yıkım nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz.

Deprem bölgesine ilk yardımlar ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi kanalıyla AFAD’a yönlendirme yapılmıştır.

AFAD Ayni Yardımlar:
AFAD tarafından kamuoyunda da paylaşılan aşağıdaki acil ihtiyaç ürünlerinin, bölgeye 2 şekilde ulaştırılabileceği belirtilmiştir.

Acil İhtiyaç Listesi:
Kışlık kadın-erkek-çocuk kıyafeti (iç giyimden polara kadar), tüplü ısıtıcı, küçük ve büyük boy tüp, jeneratör, battaniye, bebek maması

1- Kendi lojistik imkanları ile yukarıdaki ürünlerin bölgeye sevkiyatını yapacak üyelerimizin ikili Ticaret Odaları ortak platformu [email protected] mail adresine bilgi vermelerini rica ederiz. Hangi bölgedeki depoya bu ürünlerin iletilmesi gerektiği AFAD ile görüşülerek
sizlere bildirilecektir.

2- Kendi lojistik imkanı olmayan üyelerimizin ürünleri kendi şehirlerindeki kaymakamlık ve/veya valiliğe teslim etmeleri önerilmektedir. Bu merkezlerden toplu olarak bölgeye gönderim yapılacağı iletilmiştir. Gerekli olması durumunda lojistik destek talebinizi [email protected] mail adresi aracılığıyla bizlere iletmeniz önerilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın duyurusuna göre, yurtdışından gönderilen yardım malzemelerinin gümrük işlemlerine ilişkin duyuru:

Deprem nedeniyle zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak veya kullanımlarına sunulmak üzere yurt dışından gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşyanın;

-kamu kurum ve kuruluşlarına
-kamu yararına çalışan derneklere
-Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara

gönderilmesi durumunda gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

İlgil Bakanlıklarca koordinasyonun düzenli yapılabilmesini teminen bu kapsamda gelen eşyanın aşağıda sayılan kurum/kuruluşlarca herhangi birinin adına gönderilmesi gerekmektedir:

-AFAD
-Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
-Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
-Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
-Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
-Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
-Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
-Dıyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Bu tür malların gümrük işlemleri için aşağıdaki belgelerin giriş gümrük idaresine ibraz edilmesi yeterli olacaktır:

– Varsa sevkiyat belgesi

– Malların bir listesi (aşağıdaki tabloya uygun olarak):

Yardımların Listesi

AFAD Nakdi Yardımlar:
Ayni destek yerine AFAD’a nakdi destekte bulunmak isteyen üyelerimiz, AFAD’ın paylaştığı hesap numaralarından desteklerini gerçekleştirebilirler.

Hesap numaralarına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:
https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2

Türk Kızılay:
Türk Kızılay’a bağış yapmak için lütfen linke tıklayınız:
https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB):
TOBB üzerinden bağış yapmak için lütfen linke tıklayınız:
https://tobb.org.tr/Sayfalar/DepremKampanyasi.php

Diğer Destekler:
Bu ürünler haricinde destek sunmak üyelerimizin bilgi ve destek için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile temasa geçmesi önerilmektedir: [email protected]

Siz, değerli üyelerimizin çeşitli kurumlar vasıtası ile bölgeye yapmış oldukları yardımları toplu olarak takip edebilmemiz açısından, yapmış olduğunuz destekleri hangi oda üyesi/üyeleri olduğunuz belirterek [email protected] mail adresinden paylaşmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla.