202103.20
0

3-Country Business Webinar | 17 MARCH | “TURKEY ENERGY OUTLOOK”

“Türkiye Enerji Görünümü: Enerji Piyasaları, Yatırımlar Ve Teknolojiler” Webinarı Yapıldı.

TEMİZ ENERJİDE TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

İsviçre Büyükelçiliği, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) ve Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği ortaklığında düzenlenen İsviçre-Avusturya-Almanya Büyükelçiliklerinin 3-Ülke İş Toplantıları serisi kapsamındaki “Türkiye Enerji Görünümü: Enerji Piyasaları, Yatırımlar ve Teknolojiler” başlıklı webinarı yapıldı.

Webinarda; güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrikli araçlar ve diğer pek çok temiz enerji seçeneğinde Türkiye’nin yüksek potansiyeli olduğuna dikkat çekildi. Önümüzdeki dönemlerde bu alanlarda sağlanacak büyümenin daha güvenli ve temiz enerji geleceğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

İsviçre-Avusturya-Almanya Büyükelçiliklerinin 3-Ülke İş Toplantıları serisi kapsamındaki “Türkiye Enerji Görünümü: Enerji Piyasaları, Yatırımlar ve Teknolojiler” başlıklı webinarı İsviçre Büyükelçiliği, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) ve Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği ortaklığında gerçekleşti.

Webinarın açılış konuşmalarını İsviçre Büyükelçiliği Ekonomi ve Kültür İşleri Bölüm Başkanı, Müsteşar Ariane Tinner ve Sabancı Üniversitesi IICEC Koordinatörü Dr. Mehmet Doğan Üçok yaptı. Webinarda, Sabancı Üniversitesi IICEC Direktörü Bora Şekip Güray da IICEC’in Türkiye’de bir ilk ve gelişmekte olan ülkeler arasında alanında örnek olan Türkiye Enerji Görünümü (Turkey Energy Outlook) isimli çalışmasından enerji piyasaları, yatırımlar ve teknolojilere ilişkin değerlendirmeleri paylaştı.

IICEC Direktörü Bora Şekip Güray, Türkiye enerji sektöründe bir ilk ve sektörde gelecek perspektifini sunan referans çalışma olarak önemli bir amaca hizmet eden TEO çalışmasının alt sektörler ve teknolojiler bazında ana bulgularını ve enerjide yatırımlar, piyasalar ve gelişen teknolojilerde öne çıkan tespitlerini aktardı. Türkiye enerji sektörünün güçlü büyüme dinamiklerinin, yatırım potansiyelinin, yatırımlarda sürdürülebilirliğin ve daha rekabetçi enerji piyasalarına geçişin öneminin altını çizen Güray, daha güvenli, verimli, rekabetçi, teknoloji-odaklı ve sürdürülebilir enerji geleceği için Türkiye Enerji Görünümü çalışmasının 10 somut önerisini sıraladı. Güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrikli araçlar ve diğer pek çok temiz enerji seçeneğinde Türkiye’nin yüksek potansiyeli olduğunu vurgulayan Güray, önümüzdeki dönemde bu alanlarda sağlanacak büyümenin daha güvenli ve temiz enerji geleceğine sağlayacağı katkıya işaret etti.

IICEC Koordinatörü Dr. Mehmet Doğan Üçok ise Sabancı Üniversitesi IICEC’in enerji ve iklim konuları üzerinde uzun yıllardır çalıştığını hatırlatarak, şöyle konuştu:
“11 yıl önce, IICEC’i, politika yapıcıları, sanayi ve akademiyi, ortak bir amaçla ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru bir araya getirmek üzere; bir üst-düzey görüş alışverişi platformu olarak kurduk. Bildiğiniz üzere IICEC, politika yapıcılar, sanayi ve akademisyenlerle birlikte “Başarı Üçgeni” içinde faaliyetlerini ve etki alanını genişletiyor. Bu “Başarı Üçgeni” modeli ile IICEC, Türkiye’de bir “ilk”i oluştururken; enerji ve iklim alanlarında yer alan kilit paydaşları bir araya getiren seçkin bir platform sağlıyor, fikir alışverişini ve gelişimini teşvik ediyor. Küresel ölçüde tanınan bir merkez olarak, enerji ve iklim konularının geleceğine yönelik nesnel, kaliteli ekonomi ve politika araştırmaları gerçekleştiriyor. Bu bağlamda, IICEC, yine bir “ilk” olarak, Turkey Energy Outlook (Türkiye Enerji Görünümü) çalışmasını yayınladı. Bu yıl, IICEC’in bir diğer büyük projesi, “Turkey Electric Vehicles Outlook” (Türkiye’de Elektrikli Araçlar Görünümü) olacak. Bu çalışmada Türkiye’de elektrikli araçlar ve e-mobilite ekosistemi ve büyüme perspektifi, kapsamlı bir analitik perspektif içinde sunulacak.”

Bu etkinliğe ortak ev sahipliği yapmış olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden İsviçre Büyükelçiliği Ekonomi ve Kültür İşleri Bölüm Başkanı, Müsteşar, Ariane Tinner da “Türkiye enerji sektörü ve enerji portföyünün sürdürülebilir, çevre dostu bir şekilde nasıl geliştirilebileceği hakkında çok şey öğrendik. Belirlenen hedeflere ulaşılmasına yönelik olarak, bu çalışmada ve sunumda somut önerilere yer verilmiş olmasını çok faydalı buluyorum.” dedi.

Webinar kaydına ve sunuma aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.